"M.V.S" D.O.O PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Projektovanje, izvođenje, klimatizacija, nadzor i servisiranje termotehničkih uređaja


Servisiranje gasnih uređaja

Za sve korisnike gasa kao energenta zakonska je obaveza da angažuje ovlašćenu firmu koja može da izvrši pregled sistema i gasnih uređaja. Pregled sistema i gasnih uređaja se obavezno vrši jednom godišnje.