"M.V.S" D.O.O PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Projektovanje, izvođenje, klimatizacija, nadzor i servisiranje termotehničkih uređaja


Servisiranje instalacija i ugrađene opreme

◘ Vršimo servisiranje instalacija i ugrađene opreme na termotehničkim instalacijama koje su bile predmet našeg izvođenja, nazora kao i drugih izvođača radova.

◘ Klijentima nudimo ugovoreno servisiranje sa posebnim pogodnostima kako u pogledu cene, odziva i sl.

◘ Posedujemo potrebnu opremu za servisiranje kao i potrebne merne uređaje za kontrolu sistema kao i izvedenih radova.

◘ O izvršenom servisiranju izdajemo odgovarajuću dokumentaciju potvrde, uverenja i sl.

◘ Pri servisiranju vršimo zamenu uređaja i delova sistema po potrebi i u dogovoru sa klijentom. Zamenjeni uređaji i materijali su od originalnih proizvođača i distruibutera materijala.