"M.V.S" D.O.O PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Projektovanje, izvođenje, klimatizacija, nadzor i servisiranje termotehničkih uređaja


Gasne instalacije

Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Vršimo izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije - elaborate, idejne i glavne projekte, projekte izvedenog objekta, tehničku kontrolu glavnih projekata.

- Instalacije prirodnog gasa
- Kućne gasne instalacije (stambenih i poslovnih objekata)
- Merno-regulacione stanice i gasovode
- Unutrašnje gasne instalacije, kotlarnice (stambenoposlovnih, komunalnih i industrijskih objekata)
- Instalacije propan-butan gasa (TNG-a)
- Kućne gasne instalacije (stambenih i poslovnih objekata)
- Lokacije instalacije TNG-a
- Instalacije propan-butan gasa (stambeno-poslovnih, komunalnih i industrijskih objekata)
- Instalacija propan-butan gasa (potrošačkih instalacija i autopunionica)
- Instalacije centralnog grejanja
- Projekti centralnog grejanja (stambenih objekata).

Izvođenje gasnih instalacija i instalacija centralnog grejanja

Vršimo izvođenje gasnih instalacija i instalacija centralnog grejanja od čeličnih i bakarnih cevi, na stambenim, stambeno-poslovnim, komunalnim i industrijskim objektima.

-Instalacije prirodnog gasa
- Kućni merno-regulacioni setovi - KMRS
- Merno-regulacione stanice - MRS
- Unutrašnje gasne instalacije - UGI
- Gasne kotlarnice

-Instalacije propan-butan gasa (TNG-a)
- Sistemi sa bocama
- Postrojenja propan-butan gasa

-Instalacije centralnog grejanja

Isporuka, montaža i puštanje u rad gasnih aparata
-Sobne gasne peći i grejalice (fasadne i na dimnjak)
-Protočni bojleri na gas
- za sanitarnu vodu (fasadni i na dimnjak) -Zidni gasni kotlovi - za centralno grejanje i sanitarnu vodu – kombinovani (fasadni i na dimnjak) - za centralno grejanje (fasadni i na dimnjak) -Stabilni gasni kotlovi - za centralno grejanje i sanitarnu vodu – kombinovani - za centralno grejanje -Ostali gasni aparati -Prateća oprema Za svu isporučenu opremu, prenosimo garanciju proizvođača.